Vanliga frågor

Hur kan jag engagera mig i Occupy Harvard?

Du får själv bestämma hur och i vilken utsträckning som du vill delta. Du kan umgås i vår geodetiska kupol, dela dina åsikter på våra öppna möten, förklara rörelsen för allmänheten genom att hjälpa till vid informationsdisken, eller – bäst av allt – gå med i en arbetsgrupp som matchar dina intressen. För tillfället finns följande arbetsgrupper inom Occupy Harvard: Outreach (utveckling), Logistics (logistik), Facilitation (styrning), Media (media), Direct Action (direktaktioner) och Ideas (idéer). Vi är alltid öppna för att skapa nya arbetsgrupper, så om du har en idé om hur vår rörelse kan växa finns möjligheten att starta din egen arbetsgrupp. För ytterligare information, var vänlig besök http://occupyharvard.net/contact/.

Vad har Occupy Harvard åstadkommit hittills och vad hoppas ni åstadkomma framöver?

I solidaritet med den globala ockupationsrörelsen har Occupy Harvard återtagit allmän egendom för att etablera ett icke-hierarkiskt forum för deltagardemokrati. Det här är en alternativ globaliseringsmodell som står i motsats till det misslyckade valsystemet som ignorerar allmänheten för att gynna ett litet fåtal. Här är det du som är viktig, inte pengar.

Vår ockupering av Harvard Yard har blåst nytt liv i diskussionen kring bristande jämställdhet på hela universitetet. Vi främjar en diskussion om ekonomiska, sociala, och juridiska orättvisor på olika sätt; från dagliga samtal vid vårt informationstält till ett så kallat “teach-in” med åtta fakultetsmedlemmar, ett evenemang som lockade hundratals deltagare. Till dags dato har vi fått stöd av nästan tusen personer affilierade med Harvard, inklusive fler än 150 fakultetsmedlemmar.

Vi har även hjälpt Harvards lokalvårdare att säkerställa ett bättre arbetskontrakt med förbättrade sjukförsäkringsförmåner och bättre schemaläggning. Vi har hjälpt till att utvidga berättigandet för ekonomiskt stöd till studerande, samt underlättat möjligheterna till barnomsorg för timanställda underleverantörer som anställs av Harvard. Vi har även väckt en debatt kring hur universitetet kan erbjuda verkligt stöd och uppmuntran för studerande som vill arbeta inom den offentliga sektorn, i linje med skolans angivna uppdrag. Vi uppmanade nyligen Harvard att inleda en utredning kring universitetets investering i hotellkedjan HEI Hotels & Resorts. Vi kommer även att fortsätta eftersträva en dialog för hur vi ska etablera socialt ansvarstagande och öppenhet när det gälller universitetets investeringar av sitt stora kapital som spänner över flera miljarder dollar.

Occupy Harvard kommer att fortsätta sträva efter social och ekonomisk rättvisa vid Harvard och i övriga världen. Besök oss på http://www.occupyharvard.net

Vad är Occupy Harvard 2.0?

Occupy Harvard 2.0 syftar till att skapa ett brett stöd bland Harvards studerande, fakultetsmedlemmar och andra affillierade grupper, samt att inleda samarbete med ockupationer i Boston, Cambridge, Sommerville, Allston-Brighton och på andra platser. Occupy Harvard 2.0 vidgar vyerna bortom grindarna till Harvard Yard och ansluter sig till den breda rörelse som aktivt arbetar med frågor som handlar om sociala och ekonomiska orättvisor.

Varför tog ni ner tälten? Och varför lät ni den geodetiska kupolen stå kvar?

I och med att den globala ockupationsrörelsen utvecklas och går in i en ny fas bortom tältläger har Occupy Harvard valt att fortsätta sitt arbete på ett liknande sätt. För många ockupationsläger var den här utvecklingen påtvingad av polisen. Occupy Harvard var däremot eniga om att den här utvecklingen var till vårt bästa med hänsyn till vår specifika plats och tid.
Att ockupera olika platser är fortfarande en viktig del av ockupationsrörelsens strategi och Occupy Harvard är fast beslutna om att upprätthålla en närvaro på Harvard Yard. Vi ser vår fortsatta närvaro på Harvard Yard som en samlingsplats för ockupanter och en ledstjärna för yttrandefrihet mot ojämlikhet.

Sover ni här? Och finns det någon vid Occupy Harvards läger dygnet runt?

Occupy Harvard var närvarande dygnet runt på Harvard Yard i över en månad. På vårt öppna möte den 15 december fattade vi ett enigt beslut om att förvandla vårt läger till “ett gemensamt, interaktivt utrymme, i vår geodetiska kupol.” På vårt öppna möte den 19 december tog vi även beslut om att ställa in övernattningar till och med den 21 januari 2012. Vår rörelse håller på att utvecklas på ett nytt och spännande sätt och vi vill att du ska vara med oss. Trots att vi inte finns på plats varje dag, 24 timmar om dygnet, så är Harvard ockuperat så länge som du är här.

Varför hatar ni Harvard? Biter ni inte handen som föder er? Och som Harvard-affilierade; tillhör inte ni samhällets ekonomiska elit?

Vi hatar inte Harvard. Vi anser att det är av yttersta vikt att Harvard är en rättvis arbetsgivare och investerare, både socialt och ekonomiskt, samt att Harvard är en del av en större gemenskap. Harvard har ett enormt socialt och ekonomiskt kapital och har därför både inflytandet och ansvaret att förändra världen till det bättre.

Occupy Harvards medlemmar kommer från en mångfald av olika bakgrunder med olika ekonomiska förutsättningar. Vi har medlemmar som aldrig skulle haft möjligheten att studera här utan ekonomiskt stöd från universitetet och vi har medlemmar som arbetat och kämpat under många år för rättvisa löner och löneförmåner. Även om vi alla kan sägas dra fördel av de möjligheter som universitetet ger oss, så delar vi alla också ett engagemang för att främja social och ekonomisk jämlikhet.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s